Tietosuoja

HV-Nahkatavarat Oy:n henkilötietojen käsittelyn EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisuus on tarkastettu ja todettu tietosuoja-asetuksen mukaisksi.

HV-Nahakatavarat Oy tallentaa asiakasrekisteriinsä vain liiketoiminnan hoitamiseen välttämättä tarvittavat asiakastiedot: asiakkaan/yrityksen nimi, lähetysosite, laskutusosoite ja laskutuksen edellyttämät tiedot sekä kirjanpitolain edellyttämät laskutustiedot. Lisäksi asiakas-tietoihin tallennetaan yhteyshenkilöiden yhteystiedot; puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

HV-Nahkatavarat Oy ei luovuta hallussaan olevia asikastietoja tai asiakkaan tuotteiden teknisiä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asikkaan suostumusta.